Stussy

1 / 1
1 / 1

Shawn Stussy kunne umulig forutse hva som skulle skje når han for første gang trykket sin autograf på en t-shirt. Den skulle legge basen for hele streetwearindustrien...